Despre PUG

PLAN URBANISTIC GENERAL

Instrument director și de reglementare viu – prin actualizarea sa periodică sunt urmărite corelări și actualizări ale prevederilor P.U.G. privind:

Dimensiunea Directoare (Strategică):

- respectarea strategiilor și politicilor publice de nivel superior (nivel european, național, regional, județean)
- reflectarea la nivel spațial/teritorial a tendințelor și cerințelor de dezvoltare durabilă, socioeconomice și de mediu actuale (identificate prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021 – 2030 și prin studiile de fundamentare aferente P.U.G.)

Dimensiunea de Reglementare:

- revizuirile legislative în domeniu
- forma și scara spațială
- metodologii de implementare / control
- indicatori urbanistici și funcționali

Dimensiunea strategică

Încadrare în tendințele de Dezvoltare Durabilă, Incluzivă și de Reziliență prevăzute în documentele programatice la care a aderat România (Noua Agendă Urbană, Acordul de la Paris, Pactul Ecologic al Comisiei Europene, Noua Cartă de la Leipzig – 2020).

Criterii ale politicilor urbane pentru orașele contemporane - incluse în PUG

Categoria 1 - de planificare urbană

 – Oraș verde și rezilient
 – Oraș productiv și competitiv
 – Oraș echilibrat și incluziv

Categoria 2 - de administrație / guvernanță

Oraș bine guvernat – practici de guvernanță eficiente, transparente și participative
Oraș inteligent/SMART – integrarea tehnologiilor și stemelor în gestionarea eficientă a resurselor

Dimensiunea de reglementare

Factorul legislativ și corelarea intențiilor și programelor de dezvoltare și finanțare cu posibilitățile juridice de implementare este critică în vederea asigurării funcționării P.U.G. ca instrument de reglementare și pentru evitarea sincopelor de implementare.

Forma și scara spațială

Criteriu “transversal” ce aplică toate aspectele strategice și principiile de dezvoltare în concordanță cu principiile de sustenabilitate teritorială.

Forma de reglementare

Trebuie să aibă în vedere o flexibilitate și adaptabilitate a prevederilor P.U.G. pe parcursul evoluției orașului pentru a-și păstra relevanța în aplicarea prevederilor.

Metodologii de implementare / control (monitorizare continuă)

Sunt necesare definirea unor instrumente de monitorizare si control  a aplicării reglementărilor care să asigure relevanța acestora pe termen lung.

Adaptarea indicatorilor urbanistici și funcționali

– confortul locuiri și a deservirii cu funcțiuni și servicii conexe
– mixitate funcțională
– densificare – descurajarea dezvoltării expansive
– eficientizarea utilizării de resurse – terenuri, utilități, echipamente edilitare și de interes public

Scroll to Top