Dialog

Informarea și consultarea publică va contribui în primul rând la îmbunătățirea politicilor și acțiunilor aferente planificării urbane, servind la validarea și completarea cercetărilor și analizelor bazate pe date cu informații calitative de la utilizatorii orașului și de la participanții la viața și dezvoltarea lui.  Informarea va contribui la transmiterea în mod deschis către comunitate a cercetărilor obiective și a intențiilor viabile bazate pe resursele realist estimate, precum și a posibilelor alternative de utilizarea a oportunităților. Consultările vor contribui la identificarea opțiunilor, la îmbogățirea conținutului propunerilor și asigurarea relevanței și coerenței acestora, precum și la implementarea lor cu o mai mare acuratețe și cu eforturi conjugate și asumate. Implicit, procesul de informare și consultare va duce la creșterea încrederii comunității (și a fiecărui actor în parte) în rolul administrației publice locale de facilitator, arbitru, elaborator și manager al cadrului dezvoltării urbane (la care contribuie toți actorii).

De ce? (Obiective)

În privința INFORMĂRII, vizăm:

 • să oferim publicului (tuturor actorilor urbani) informații echilibrate și obiective pentru a sprijini întelegerea problemelor, posibilităților și alternativelor.
 • să publicăm materiale dedicate publicului larg pentru a consulta și interpreta PUG într-un mod facil.

În privința CONSULTĂRII, ne propunem:

 • să includem părerile, opiniile, preferințele actorilor urbani în analiză̆ și propuneri.
 • să monitorizăm și evaluăm, prin prisma comunită̆ții, aplicarea direcțiilor și reglementărilor, precum și evoluția teritorială̆ a dezvoltăriĭ.

Cum? (instrumente)

 • informații și materiale publicate pe această platformă, în social media, sau distribuite în cadrul evenimentelor;
 • anunțuri cu privire la activitățile proiectului și evenimente publice;
 • culegere opinii, dialog, expuneri, dezbateri

Cine?

 • locuitorii municipiului Sibiu (permanenți și temporari)
 • sectorul privat, organizații non-guvernamentale
 • alte instituții publice, agenții, furnizori servicii, etc
 • mass-media, publicul larg

Când?

Înainte de elaborarea propunerilor preliminare PUG, pe parcursul elaborării studiilor de fundamentare:

 • chestionar/anchetă privind opțiunile populației
 • întâlniri consultative cu grupul de lucru din cadrul primăriei, consilieri locali, specialiști, etc. Informații despre evenimentele sau discutiile publice pe aceasta tema găsiți in sectiunea “Noutăți” a site-ului

Pe parcursul elaborării și după elaborarea propunerilor preliminare PUG:

 • întâlniri tehnice de tip focus-grup și ale grupului de lucru al municipalității
 • întâlniri cu factori de decizie – consiliul local
 • materiale informative, infografice
 • expoziție și forum/dezbatere – cu publicul
 • întâlniri cu focus-grupuri specifice – mediul profesional, reprezentanți din industrie și din retail, dezvoltatori imobiliari, HoReCa locală

După elaborarea propunerilor finale PUG, înaintea aprobării de către Consiliul Local:

 • materiale informative – documentația PUG, raportul consultării
 • informare și consultare publică asupra proiectului de HCL pentru aprobare PUG, cf. Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
 • demararea procesului de avizare / dezbateri aferente unor avize

După aprobarea PUG prin HCL

 • aplicare și liber acces la informația PUG și Regulament Local de Urbanism
 • monitorizare, urmărire indicatori, participări în consultările planurilor subsecvente (de ex. Plan de urbanism Zone Construite Protejate).
Scroll to Top