Zona Z5

Cu o suprafață de aproximativ 95 de hectare, Z5 cuprinde următoarele zone funcționale, conform încadrării prevăzute în PUG 2011:

UM – Zonă mixtă (Zonă de urbanizare)
UL3 – Locuințe cu regim mediu de înălțime (Zonă de urbanizare)
UIs – Zonă de instituții și servicii (Zonă de urbanizare)
UVt – Zonă verde cu caracter tematic (Zonă de urbanizare)
UEmm – Zonă de activități economice mici și mijlocii (Zonă de urbanizare)

În ultimul deceniu, evoluția acestei zone a fost una extrem de limitată – s-a dezvoltat doar un complex de locuințe colective, cu acces la Calea Șurii Mici. La Sud de această zonă a continuat extinderea funcțiunilor economice cu caracter industrial din Zona Economică Vest.

PUG Sibiu 2011 propunea realizarea unui Centru de Târguri și Expoziții prin intermediul căruia se urmărea promovarea și impulsionarea întreprinderilor locale de acest tip, Sibiul având posibilitatea de a-și extinde rolul de oraș-gazdă pentru evenimente și afaceri. Ansamblul urma să fie amplasat în Zona Vest, în urma unor investiții publice/private/publice-private.

Motivele alegerii acestei zone:

În zona nordică, tendințele de dezvoltare au coincis cu reglementările PUG 2011, însă zona centrală și cea sudică necesită reevaluări și revizuiri la nivelul reglementărilor, întrucât în lipsa exproprierilor pentru parcul de agrement și sport propus (subzona UVt) și în lipsa inițiativelor publice / private în vederea realizării complexului de târguri și expoziții (subzona UIs), aceste două suprafețe cu întinderi semnificative nu au fost urbanizate.

Este o zonă cu o mare rezervă de teren care poate asimila o mare parte din viitoarele dezvoltări imobiliare și poate suporta o mare mixitate funcțională.

zona5
Propunere de revizuire a reglementărilor elaborate la faza de concurs pentru PUG Sibiu

Obiective

Obiectivele avute în vedere pentru Sibiu și care se regăsesc și în zona Z5 continuă atât prevederile enunțate în PUG 2011 cât și pe cele din planurile strategice ale Sibiului care țin de întreaga dezvoltare a Sibiului, în ansamblu. Pe de-o parte au fost adăugate obiective noi pentru reevaluarea priorității anumitor aspecte în vederea urbanizării acestei zone, iar pe de altă parte au fost corectate anumite direcții de dezvoltare.

Având în vedere faptul că intențiile legate de Centru de Târguri și Expoziții și zona de agrement și sport propuse nu s-au concretizat, poate chiar din cauza amplorii lor, aceste obiective vor trebui incluse în demersuri recalibrate pe posibilitățile atât a administrației și investitorilor privați, cât și raportat la variantele de amplasare fizică, în teren a acestora.

Astfel vor trebui identificate măsuri și mecanisme care să permită, pe de-o parte, ca aceste zone sa-și păstreze atractivitatea în ceea ce privește investițiile noi și care să permită administrației să gestioneze în mod eficient și echitabil urbanizarea de noi zone, iar pe de altă parte, care să sporească potențialul oraș-gazdă pentru evenimente, afaceri și nu numai.

 • Accesibilizarea și urbanizarea zonelor neocupate din intravilan;
 • Asigurarea mixajului funcțional pentru evitarea polarizării și atingerea modelului urban al “traseelor scurte”;
 • Garantarea siguranței investițiilor prin etapizări clare ale extinderilor spre nord-vest;
 • Atragerea prioritară a investițiilor din domeniul terțiar sau a industriei performante;
 • Extinderea și organizarea parcurilor industriale existente;
 • Dezvoltarea infrastructurii destinate mediului economic;
 • Încurajarea antreprenorialului în sectorul industriilor creative, cu accent pe domeniul IT&C;
 • Creșterea accesibilității externe a orașului;
 • Realizarea zonei metropolitane;
 • Atragerea și menținerea resurselor umane cu o pregătire adecvată domeniului, prin creșterea calității vieții pe care o oferă Municipiul Sibiu.
 • Trasarea rețelelor majore de infrastructură și fixarea necesarului de utilități publice pentru zonele de extindere, în vederea asigurării unui “schelet structural” al dezvoltării;
 • Asigurarea prin mixitate a deservirii cu funcțiuni asociate locuirii care va putea duce la reducerea traficului între diversele zone de interes pentru locuitorii Sibiului, la un trafic cu pondere preponderent pietonală.
 • Garantarea siguranței investiționale prin etapizări clare și suport la demersurile de extindere spre nord-vest;
 • Eficientizarea consumului de resurse prin densificarea anumitor zone care, la rândul lor să permită relaxarea și sporirea confortului utilizatorului.
 • Asigurarea și localizarea necesarului de dotări și spații verzi în cadrul zonelor de urbanizare destinate în special locuirii;
 • Elaborarea cadastrului verde;
 • Amenajarea de perdele de arbori de-a lungul principalelor artere;
 • Creșterea suprafețelor permeabile / reducerea suprafețelor radiante;
 • Realizarea unui raport optim între suprafețele construite și zonele verzi împreună cu razele de deservire ale acestora;
 • Implementarea unei rețele de spații verzi.
 • Accesibilizarea și urbanizarea zonelor neocupate din intravilan;
 • Dezvoltarea în zonele de urbanizare destinate locuirii de centre de cartier ca motoare pentru dezvoltarea ulterioară a zonei;
 • Asigurarea și localizarea necesarului de dotări și spații verzi prin mecanisme viabile și sustenabile de realizare a obținerii acestor suprafețe de teren prin intermediul exproprierilor sau a altor modalități de compensare și încurajare a schimbului de proprietăți;
 • Obligativitatea măsurilor intermediare de planificare (masterplan, PUZ, PUD) pentru zonele de restructurare și urbanizare, inclusiv obligativitatea procedurilor de restructurare funciară și de asigurare a necesarului de suprafețe pentru utilitățile publice;
 • Prelungirea rețelelor de utilități, reevaluarea capacităților acestora precum și extinderea traseelor de transport public în zonele de urbanizare.
Scroll to Top