Previous
Next

Despre PUG Sibiu

Date generale
Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu se află în curs de elaborare în cadrul asocierii Daedalus Proiect, Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București și Intergraph Computer Services, având ca beneficiar Primăria Municipiului Sibiu.
Perioada de elaborare a studiilor de fundamentare și a propunerilor este dublată de consultarea populației și a factorilor de decizie interesați.

PUG-SB_BANNER_SITE
Consultarea cetățenilor în etapa elaborării propunerilor

Ce este Planul Urbanistic General?

O documentație de urbanism,desenată și scrisă, ce are ca scop asigurarea coerenței dezvoltării orașului, pe baza unor analize specifice, ce integrează domenii referitoare la dezvoltarea socio-economică și culturală, la protecția mediului, la locuirea și conservarea patrimoniului cultural, la asigurarea serviciilor și echipamentelor publice și domenii referitoare la amenajarea spațiului.(1) O serie de recomandări strategice care ne arată ce proiecte ar trebui implementate pentru a face ca orașul de astăzi să devină așa cum ne dorim în viitor.(2) Un set de reguli scrise de dezvoltare urbană, transpuse în Regulamentul Local de Urbanism.(3) Un instrument de implicare a populației și a factorilor urbani interesați în procesul de identificare a nevoilor și a intervențiilor urbane ce răspund cel mai bine acestor nevoi.(4)

Viziunea PUG Sibiu 2030. Sibiul meu, Sibiul nostru

O abordare centrată pe locuitorii orașului, astfel încât acțiunile și opțiunile acestora să ghideze viitoarea dezvoltare urbană, iar
acțiunile administrației să fie în acord cu nevoile acestora. O concentrare pe dezvoltarea identității cartierelor și pe crearea unui cadru de evoluție prin care fiecare zonă să iși îndeplinească cel mai bine rolul în sistemul mai mare al orașului. Viziunea se construiește și în jurul celor patru inele de dezvoltare ale orașului

Scroll to Top