Previous
Next

Bun venit pe platforma de informare și dialog cu privire la elaborarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu și la activitățile de consultare de pe parcursul acestui demers. Platforma va fi periodic actualizată pentru a oferi informații și resurse necesare dialogului.

secondary-motto

Chestionar despre nevoi şi oportunităţi de dezvoltare în Municipiul Sibiu, jud. Sibiu

Acest demers face parte dintr-un studiu sociologic dedicat locuitorilor Municipiului Sibiu, ce îşi propune să analizeze percepția locuitorilor asupra reglementărilor din cadrul Planului Urbanistic General aflat în curs de elaborare. Răspunsurile vor ajuta echipa de specialişti urbanişti care se ocupă de actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului să identifice posibile neajunsuri ale propunerilor înaintate.
De asemenea, vă invintăm să vizionați documentația expusă în sala de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu, acces din Piața Mare, Centrul de Informații pentru Turiști – https://maps.app.goo.gl/peuUG3m41EYhGNnxm

pugsibiu_chestionar

Etapele procesului de elaborare PUG

ETAPA 1

Topografie / Cadastru

Actualizarea suportului topografic pentru PUG

Elaborare studii de fundamentare

Studiu consultativ – anchetă/chestionar privind opțiunile populației
Informare – pregătire canale și materiale online
Consultare – interacțiuni online (website, social media), interviuri

ETAPA 2

Elaborare PUG propuneri preliminare

Informare – sinteze, studii, infografice, fișe zone strategice (website, social media)
Consultare – focus-group-uri pe arii de interes / cartiere / zone
Participare – atelier stabilire priorități de intervenție

ETAPA 3

Informare – sinteze propuneri (website, social media)
Participare – expoziție și forum / dezbatere
Deliberare grup consultativ

Documentație aviz mediu / Documentație aviz CC / Documentație aviz CNAIR-DRDP / Documentații alte avize


Publicarea rapoartelor de consultare

ETAPA 4

Documentație finală PUG și Regulament Local de Urbanism (RLU)

Actualizarea propunerilor preliminare după introducerea eventualelor observații rezultate din acordurile și avizele obținute precum și a observațiilor pertinente rezultate din dezbaterile publice / Strategia de dezvoltare spațială / Transpunere PUG și RLU în Sistemul de Informare Geografică (GIS); Migrare PUG pe structura client Bază de Date Urbană (BDU)

Informare – documentația PUG – părți scrise, părți desenate; plan de investiții, indicatori (website)
Informare și consultare publică asupra proiectului de HCL pentru aprobare PUG, cf. legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Abonare informări publice

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Scroll to Top