Zona 3

Zona Z3

Cu o suprafață de aproximativ 87 ha, Zona Z3 cuprinde următoarele zone funcționale, conform PUG 2011:

 • L1p – Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic
 • ZCP Măierimea Porții Turnului
 • Tf – Zonă de circulație feroviară și amenajări aferente

În ultimul deceniu zona a suferit o stagnare funcțională, întrucât și reglementările au fost unele restrictive. Deși arealele cu diversitate funcțională mai mare se găsesc în nordul și în sudul cartierului Terezian, în interiorul cartierului, acestea lipsesc cu desăvârșire.

Fondul construit și parcelarul au fost păstrate, atât în zona protejată cât și în afara acesteia.

Încadrată între două bariere naturale/antropice la est (râul Cibin) și la vest (calea ferată), accesibilitatea auto/pietonală necesită îmbunătățiri, cu accent pe legăturile cartierului cu Centrul Istoric.

De asemenea, spațiile verzi publice raportate la numărul de rezidenți, sunt insuficiente și necesită suplimentări.

zona3
Propunere de revizuire a reglementărilor elaborate la faza de concurs pentru PUG Sibiu

Obiective

Obiectivele avute în vedere pentru Sibiu și care se regăsesc și în zona Z3 continuă atât prevederile enunțate în PUG 2011 cât și pe cele din planurile strategice ale Sibiului care țin de întreaga dezvoltare a Sibiului, în ansamblu. Pe de-o parte au fost adăugate obiective noi pentru reevaluarea priorității anumitor aspecte în vederea urbanizării acestei zone, iar pe de altă parte au fost corectate anumite direcții de dezvoltare.

 • Îmbunătățirea relațiilor între Centrul Istoric și carierele nordice;
 • Conservarea componentei rezidențiale în Orașul de Jos, ca particularitate culturală;
 • Protejarea cartierelor rezidențiale tradiționale aflate în afara zonei centrale;
 • Intervenții pentru reorganizarea unor străzi și piațete urbane cu prioritate pentru pietoni;
 • Restaurarea și reabilitarea patrimoniului construit;
 • Implementarea unor trasee culturale care să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber/turistică adusă Centrului Istoric.
 • Echilibrarea dinamicilor de dezvoltare prin impulsionarea cartierelor nordice și a zonelor defavorizate;
 • Dezvoltarea infrastructurii destinate mediului economic;
 • Creșterea diversității economice existente și suplimentarea locațiilor unde acestea se pot dezvolta.
 • Refacerea și multiplicare legăturilor între cartierele aflate în Orașul de Jos și Centrul Istoric, prin realizarea de poduri peste râul Cibin;
 • Realizarea traseului ciclo-turistic adiacent albiei râului Cibin;
 • Realizarea proiectului de Tren Urban prin modernizarea și prelungirea fostei căi ferate industriale;
 • Amenajarea de noi parcări înierbate cu precădere în zonele cu insule de căldură;
 • Fluidizarea traficului auto;
 • Încurajarea utilizării transportului alternativ;

Construcția de poduri peste barierele naturale și antropice.

 • Protejarea zonelor constituite valoroase aflate în sud-estul zonei Z3;
 • Realizarea PUZCP în vederea atingerii obiectivului care vizează protejarea zonei sud-estice a Cartierului Terezian. Această condiție este necesară și în atragerea investitorilor privați interesați în a finanța protejarea patrimoniului construit pentru dezvoltarea de activități, care la rândul lor vor aduce un plus de valoare cartierului.
 • Transformarea spațiilor libere virane din interiorul arealelor construite în spații verzi;
 • Creșterea atractivității publice a Cibinului, ca traseu de promenadă pietonală de legătură între cartiere și Centrul Istoric;
 • Realizarea de coridoare verzi cu caracter pietonal și de agrement;
 • Realizarea unui raport optim între suprafețele construite și cele verzi;
 • Amenajarea de noi spații verzi și extinderea / modernizarea / reamenajarea zonelor verzi existente;

Creșterea suprafețelor permeabile în vederea reducerii insulelor de căldură.

 • Optimizarea rețelei de spații publice prin reabilitarea celor existente și în afara Centrului Istoric și prin extinderea acesteia;
 • Reabilitarea suprafețelor libere din cartierele de locuințe, recuperarea și amenajarea suprafețelor reziduale (lucrări care sunt în curs de realizare);
 • Încurajarea diversificării ofertei educaționale și culturale de care zona strategica Z3 să beneficieze;
 • Amenajarea zonei libere din proximitatea căii ferate prin intermediul unui pietonal și a spațiilor verzi, în vederea pregătirii zonei pentru proiectul trenului urban.
Scroll to Top