Zona Z2

În continuarea Centrului Istoric, se găsește Zona 2 de studiu – terenurile aflate de o parte și alta a Cibinului. Sunt incluse zonele industriale din imediata vecinătate a limitelor Cetății și de pe celălalt mal al râului Cibin, majoritatea fiind propuse spre restructurare, instituții de învățământ și zona de locuințe colective din Terezian.

Parcela cu cel mai mare potențial pentru dezvoltarea Sibiului o constituie locația fostei hale “Independența”, prima platformă industrială a orașului, aceasta începând să se dezvolte încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pe parcelele situate imediat după al treilea inel de fortificații. Primele hale construite aici au fost proiectate de arhitecţi vienezi, și sunt primele construcţii industriale din Transilvania cu structură metalică a şarpantei, structura ce se păstrează până în prezent. Halele Rieger, după denumirea proprietarilor, sunt în acest moment în curs de clasare și nu mai există activitate economică în cadrul acestora.

Tot pe malul drept al Cibinului se găsește fosta fabrică de marochinărie ”13 Decembrie”, deținută în momentul de față de mai mulți proprietari, incluzând activități de producție și birouri. Pe celălalt mal al Cibinului fabricile ”Flaro” și ”Creionul” au fost și ele desființate dar spațiile sunt folosite în continuare pentru activități productive. Tot pe aceasta parte a Cibinului o zona mare e ocupată de ”Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară”, vechiul ”Orfelinat Terezian” și o secție a ”Liceului Tehnologic Independența”, după care urmează zona de locuințe colective a cartierului Terezian, incluzând o școală, o grădiniță, spații comerciale la parterul blocurilor și un spațiu verde mai amplu – parcul Terezian.

zona2
Propunere de revizuire a reglementărilor elaborate la faza de concurs pentru PUG Sibiu

Obiective

Obiectivele avute în vedere pentru Sibiu și care se regăsesc și în zona Z2 continuă atât prevederile enunțate în PUG 2011 cât și pe cele din planurile strategice ale Sibiului care țin de întreaga dezvoltare a Sibiului, în ansamblu. Pe de-o parte au fost adăugate obiective noi pentru reevaluarea priorității anumitor aspecte în vederea urbanizării acestei zone, iar pe de altă parte au fost corectate anumite direcții de dezvoltare.

Va fi susținută reconversia Zonei ”Independența” prin PUZCP elaborat separat sau împreună cu Centrul Vechi, și clasarea halelor valoroase.

Diametral opus față de ”Piața Teatrului”, Zona ”Independența” poate avea aceleași valențe prin conversia spațiilor existente în spații culturale, expoziționale, zone publice, diverse ateliere și servicii creative. O astfel de inițiativă nu poate fi exclusiv privată, drept urmare este în interesul atât primăriei cât și a actorilor privați de a realiza un parteneriat care să coaguleze un pol cultural în zona de nord. Traseul cultural se poate continua cu obiective de sfârșit de sec. XIX și început de secol XX – Podul de Piatra și Orfelinatul Vechi, clădire și ea cu potențial de conversie în spațiu hotelier sau educațional. Realizarea acestei axe poate rezulta într-o integrare mai bună în oraș a cartierelor din N-V, cartiere care prin accesibilitatea greoaie sunt marginalizate și separate de viața orașului.

Cu excepția fabricii ”Independența”, restul zonelor industriale din Z2 au procese de producție aflate în desfășurare, cu spațiile ocupate aproape la capacitate maximă. În consecință, deși se păstrează obiectivul restructurării acestor parcele, este de luat în considerare faptul ca pe termen scurt și mediu acest lucru nu se va întâmpla. În acest caz, pe termen scurt sunt necesare măsuri de integrare a industriei în viața orașului.

Dezvoltarea zonei ”Independența” ca pol de importanță urbană va fi un plus pentru turismul sibian.

Trecerea peste “bariera” fizică pe care o constituie atât râul Cibin cât și zonele industriale este una dintre cele mai importante obiective ce țin de mobilitate.

Se mențin obiectivele referitoare la reducerea motorizării și încurajarea transportului pietonal, pe biciclete sau a transportului în comun. Continuarea pietonalelor de legătură între cartierul Terezian și Centrul vechi prin zona ”Independența” duce la zone mari ce pot fi accesate în 15 minute (distanta de 1000m), o distanță convenabilă pentru mersul pe jos.

Proiectul ce vizează amenajarea malurilor Cibinului, obiectiv prevăzut prin PUG 2011 se află în curs de desfășurare.

Vor fi menținute limitele zonelor protejate pe partea Sud-Estică a râului Cibin și propunerile de clasare. Pe cealaltă parte, zona delimitată ca Măierimea Porții Ocnei va putea fi analizată la nivel de subzonă, datorită diversității funcționale și a încercării de a încuraja restructurarea industrială.

Zona are potențial de atingere a obiectivelor enumerate prin PUG 2011, Strategia de adaptare la schimbările climatice, PMUD și Strategia Municipiului Sibiu prin amenajarea malurilor Cibinului, diversificarea infrastructurii de agrement prin activități în cadrul zonelor industriale restructurate, amenajarea traseului de continuare a străzii Ocnei ca traseu verde.

Reabilitarea spațiilor publice și a spațiilor verzi din cartierele de locuințe colective, obiectiv asumat prin PUG 2011 este pus în prezent în aplicare prin lucrări inițiate de administrație.

Prin dezvoltarea în parteneriat a fabricii ”Independența”, Primăria poate urmări susținerea unor echipamente publice din domeniile cultură, educație sau agrement care să fie adăpostite de actualele hale. Un scop similar îl poate avea și reabilitarea vechiului orfelinat.

Scroll to Top