Zona Z1

Zona Z1, formată din Centrul Vechi, reprezintă cea mai mare parte a zonei Centrale. Centrul vechi și împrejurimile sale au nevoie atât de reglementări pentru protejarea patrimoniului construit, cât și de stimularea unui fond construit nou valoros în cazul terenurilor din extra-muros ce suportă conversie funcțională. În lipsa unui Plan Urbanistic pentru Zone Construite Protejate (PUZCP), care să creeze un cadru legal și metodic de abordare a intervențiilor și investițiilor din această zonă, au fost blocate în mare măsură investițiile în zona centrală. Acest lucru a dus la lipsa de exemple de bună practică în domeniul conservării și restaurării, precum și la întârzierea unor investiții sau lipsa de încurajare a acestora. Existența traseelor principale de circulație și transfer din interiorul Sibiului în imediata vecinătate a centrului, duce la aglomerarea zonei și la blocaje create de intersectarea fluxurilor de tranzit cu cele turistice și cu cele aferente serviciilor prestate în zonă.

zona1
Propunere de revizuire a reglementărilor elaborate la faza de concurs pentru PUG Sibiu

Obiective

Piesa lipsă în atingerea obiectivelor urbanistice pentru Centrul Vechi este PUZCP. Considerăm faptul că această piesă este prima și cea mai urgentă măsura care va trebui luată de către administrație și care prin reglementarea acestuia va încuraja investițiile din Centrul Vechi, diversificarea activităților și a ofertei turistice, precum și cel mai important: întreținerea fondului construit.

Obiectivele majore ale palierului cultural pentru Centrul Vechi sunt:

  • Protejarea fondului construit
  • Punerea în valoare a fondului construit
  • Protejarea identității și a atmosferei Centrului Vechi, încurajarea și susținerea activităților culturale
  • Protejarea modului de viață în Orașul Vechi

Pentru atingerea obiectivelor este necesară o abordare echilibrată între încurajarea turismului și nevoile locuitorilor centrului, pe baza unor investiții publice, public private sau private pentru oprirea degradării fondului construit și utilizarea eficientă a acestuia.

Un obiectiv nou pe care îl propunem este diversificarea ofertei turistice și culturale prin folosirea de noi spații, propunerea de noi trasee și de noi activități care sa includă întreaga zonă din intra-muros. Acest lucru va influența pozitiv și celelalte paliere și va justifica investițiile viitoare în reabilitari și renovari.

Turismul este principala sursă de venit pentru activitățile economice desfășurate în Centrul Vechi (alimentație publică, unități de cazare, muzee și expoziții, evenimente culturale). Birourile private sau sediile reprezentative ale companiilor sunt slab reprezentate în centru. De asemenea Sibiul nu a reușit să ridice nivelul comerțului stradal. Ideile pentru transformarea Centrului Vechi într-un “mall în aer liber” au ramas la acest stadiu, de idei, nefiind realizată o strategie pentru buna dezvoltarea în această direcție.

Centrul Vechi rămâne o zonă cu potențial neexploatat din punct de vedere economic și prezintă, într-un areal mic, discrepanțe înre zonele dezvoltate economic și zonele abandonate, între zonele de interes și vizitate continuu și zonele frecventate exlusiv de rezidenți.

Astfel, pentru palierul economic obiectivul principal de avut în vedere pentru Centrul Istoric este exploatarea potențialului economic, diversificarea activităților și încurajarea distribuției lor în tot arealul central.

În același timp, sunt necesare activități cu valoare adaugată mare, implicând într-o proporție mare industriile creative, în scopul conturării uni brand “made in Sibiu”. Centrul Istoric are potențialul de a atrage de la reprezentanțele marilor companii, la mici birouri cu inițiative locale, fiind deschis oricui vrea sa își asocieze numele cu orașul. Astfel de inițiative crează o spirală ascendentă prin care se încurajează reabilitări la o calitate superioară și care vor atrage la rândul lor mai multe companii cu inițiative noi și valoroase pentru oraș.

Obiectivul principal pentru secțiunea mobilitate este diminuarea traficului auto cu mașina personală în perimetrul Centrului Vechi, în scopul lărgirii zonelor pietonale și a încurajării descoperirii orașului la pas.

Inițiativele în curs de desfășurare ale primăriei prin realizarea parcărilor comune la marginea Centrului și introducerea transportului în comun electric și de dimensiuni mici în zona centrală sunt foarte importante pentru atingerea obiectivului.

Lărgirea și amenajarea pietonalelor vor încuraja deschiderea caselor și ale curților spre stradă și refacerea unor trasee comerciale tradiționale (strada 9 mai).

Delimitarea zonei protejate a Centrului Vechi și împărțirea acestuia în subzone este o operațiune efectuată prin PUG 2011. Continuarea acțiunilor de protejare prin efectuarea de PUZCP nu a mai fost însă realizată de administrație, așa cum am amintit mai sus.

Datorită importanței acestei zone la nivel de oraș, atât economic, cât mai ales identitar, considerăm că realizarea PUZCP este o acțiune prioritară a Primariei Sibiu pentru atingerea obiectivului principal, acela de Protejare a Ansamblului Centrului Vechi Sibiu. Lipsa PUZCP duce la o abordare neunitară a zonelor centrale. Cele câteva PUZCP realizate pe subzone în vederea unor investiții au luat în calcul propuneri doar pentru terenurile inițiatoare, restul subzonei rămânând la stadiul de analiză.

Realizarea acestui plan alături de alte măsuri propuse în capitolul următor sunt necesare a fi realizate pentru atingerea unui alt obiectiv important, acela de atragere a investițiilor private pentru lucrări de protejare a zonei centrale.

Datorită densității fondului construit, spațiile verzi sunt deficitare în zona Centrului Vechi. Este foarte importantă menținerea și amenajarea tuturor spațiilor verzi , aflate în principal la limita zonei. Primăria Sibiu a realizat lucrări în acest sens pentru parcurile de pe limita sudică, dar sunt necesare soluții și pentru limita de nord (Orasul de Jos).

Prin diferite sondaje, populația și-a exprimat dorința de a avea mai mult spațiu verde în interiorul zonei construite centrale. În capitolul de măsuri vom propune câteva soluții pentru atingerea acestui obiectiv.

În capitolul echipamente publice vor fi avute în vedere programe de intervenții de urgență pentru conservarea construcțiilor aflate în pericol, investiții public-private pentru punerea în valoare a construcțiilor monument care nu se află în proprietatea publică, și atragerea de fonduri pentru aceste lucrări.

Scroll to Top