Viziunea PUG 2021

Viziunea pentru Sibiu – 2035 este descrisă prin motto-ul propus în etapa concursului, „Sibiul meu, Sibiul nostru” – este vorba de o abordare centrată pe locuitorii orașului, astfel încât opiniile și prioritățile acestora să contribuie la elaborarea noului P.U.G. și, implicit, la viitoarea dezvoltare urbană, iar acțiunile administrației să fie îndreptate spre locuitori, cu o concentrare pe dezvoltarea identității cartierelor și pe crearea unui cadru de evoluție prin care fiecare zonă să își îndeplinească cel mai bine rolul în sistemul mai mare al orașului

PUG vizează preponderent:

o dezvoltare concentrică spațială cu proprietăți diferite: cele patru inele din jurul centrului și prevederea de legături radiale între inele

dezvoltarea de centre subsidiare centrului orașului pentru a ușura presiunea pe centrul vechi și pentru a ajuta la pietonalizarea zonei centrale; implicare public-privată în încurajarea dezvoltării acestor centre

mixitate funcțională sporită în zonele de locuințe din apropierea zonei centrale

realizarea de inele de circulație concentrice (auto, tren/ tramvai, biciclete) și în special depășirea barierelor fizice (ape, căi ferate) pentru relaxarea presiunii auto din zona centrală (centura sud, legături rutiere în zona nord)

Necesitatea realizării ulterioare a Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) și a unei strategii de parteneriat public-privat pentru centru

zonificarea și reglementarea cu accent pe flexibilitatea prevederilor PUG-ului

măsuri compensatorii / de încurajare privind suprafețele necesare dezvoltării de utilități în zonele de urbanizare – spor rezonabil de indicatori în condițiile cedării de terenuri private cu acest scop

etapizarea și corelarea investițiilor publice și a exproprierilor necesare – străzi, parcuri, alte echipamente publice

conectarea și corelarea direcțiilor de dezvoltare cu localitățile vecine – eforturi de identificare și soluționare a problemelor de infrastructură comună

rețea de turism cultural / sportiv în Sibiu și centrele istorice ale localităților învecinate

încurajarea dezvoltării rezidențiale colective în nord, nord-vest, dar având în vedere o mixitate funcțională mai mare decât în prezent

transport în comun – definirea zonei metropolitane

încurajarea realizării de zone birouri și servicii, distribuite pe întreg teritoriul

crearea premiselor ca Municipiul Sibiu să poată candida la titlul de Capitală Verde

analizarea variantelor și domeniilor viabile în vederea diversificării echipamentelor de educație superioară

Concept Inele Concentrice

Zonificarea Sibiului și a teritoriului periurban are în vedere definirea unor inele cu particularități legate de poziționarea acestora față de centru orașului și de specificul funcțional și de relațiile cu zonele vecine acestora:

Inima orașului

Inima orașului, Centrul vechi și împrejurimile sale conțin cea mai mare mixitate funcțională comparativ cu restul orașului și, de asemenea, cea mai mare densitate a spațiului construit. Cele mai importante instituții, hoteluri, clădiri dedicate culturii, educației și sănătății se găsesc momentan în această zonă. Ea reprezintă, în aceeași măsură, nucleul identitar al Sibiului și implicit cea mai solicitată zonă din punct de vedere turistic.

Primul inel

Acest inel se desfășoară în jurul centrului istoric, poate fi considerat tot zona centrală a Sibiului și cuprinde majoritatea zonelor rezidențiale ale Sibiului, dezvoltate pe lotizări de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX și include și dezvoltările cartierelor rezidențiale cu locuințe colective din anii 60-70.

Al doilea inel

Al doilea inel, în jurul zonei centrale, este compus din spațiile cele mai diverse, incluzând zonele ce s-au dezvoltat cel mai mult în ultimii ani. Într-un fel, abordarea propusă pentru acest inel va dicta transformarea Sibiului în următorii ani, va putea rezolva disfuncționalitățile orașului sau le va adânci. Acest inel cuprinde și primele câteva zone ale localităților vecine, zone ce trebuie să funcționeze obligatoriu împreună cu orașul.

Al treilea inel

Cel de-al treilea inel al orașului, se întinde până la limita adminstrativă a Sibiului din Sud-Vest, Vest, Nord, până la Est și include terenuri din Șelimbăr și Cisnădie fără a include “vatra” localităților. Este format în mare parte din teritoriu periurban. Cele mai importante obiective din acest inel sunt Aeroportul și Zona Industrială Vest, dar procentul cel mai mare îl dețin terenurile libere împreună cu zonele verzi și de agrement principale existente: Pădurea Dumbrava, Dealul Gușteriței, Pădurea Cisnădioarei, Pădurea Șopa, sau zonele cu potențial de dezvoltare în zone preponderent verzi: Lunca Cibinului, Lunca Sevișului, Valea Rossbach.

Al patrulea inel

Inelul patru cuprinde prima rețea de localități din jurul Sibiului. Tendința dezvoltării acestora ca zone rezidențiale suburbane dar și potențialul de a-și dezvolta propriile centre, atât din punct de vedere cultural și economic, într-un sistem de centre legate de orașul principal (Sibiu) dar în același timp independente, poate ridica importanța regională a Sibiului, din punctul de vedere al diversității ofertei de facilități și servicii și poate fi astfel un model de creștere a calității locuirii.

Condiții necesare pentru atingerea viziunii 2035

 • Protejarea și valorificarea elementelor culturale existente
 • Dezvoltarea de elemente culturale noi, adaptate tendințelor
 • Afirmarea și dezvoltarea Sibiului ca centru de servicii, afaceri, cultură, comunicare, media și educație superioară, de importanță regională și națională.
 • Menținerea, adaptarea și modernizarea profilului industrial.
 • Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităților (industrie la nord/locuire la sud) și atenuarea discrepanțelor economice și sociale între cartiere.
 • Modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului de circulație urbană.
 • Valorificarea, conservarea și protejarea fondului construit valoros și a peisajului cultural ca factor al dezvoltării și identității teritoriale.
 • Gestiunea eficientă a resursei de teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe termen lung dar și adaptarea pentru evoluții imprevizibile.
 • Protejarea și valorificarea potențialelor culturale și de mediu pentru creșterea atractivității orașului pentru turism și îmbunătățirea calității vieții.
 • Satisfacerea necesarului de spații verzi raportat la numărul de locuitori
 • Asigurarea de spații verzi la distanțe accesibile prin trafic pietonal
 • Asigurarea unor condiții echilibrate de configurare a noilor zone de locuințe (densitate, dotări, infrastructură, tipologii).
 • Prevederea de mecanisme viabile pentru a permite dezvoltarea de dotări de utilitate publică într-un mod echitabil – program de expropieri și măsuri compensatorii atractive pentru transferurile de proprietate asupra terenurilor.
Scroll to Top